صفحه اصلي > حوزه ریاست > ریاست  
 

نام ونام خانوادگی: دکتر منصور سالاری 

سمت: مدیر شبکه بهداشت و درمان قشم

مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی