• اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال
  اقتصاد مقاومتی تولید - اشتغال

 • ارائه 400 مورد خدمات مامایی و 10 مورد زایمان از آغاز تعطیلات نوروزی
  ارائه 400 مورد خدمات مامایی و 10 مورد زایمان از آغاز تعطیلات نوروزی در شهرستان قشم

 • پذیرش 6800 تن در مراکز درمانی قشم/36 بیمار به بندرعباس اعزام شدند
  پذیرش 6800 تن در مراکز درمانی قشم/36 بیمار به بندرعباس اعزام شدند

 • پلمپ و تعطیلی 4واحد صنفی و تعطیلی غرفه های ارائه دهنده غذای گرم در
  پلمپ و تعطیلی 4واحد صنفی و تعطیلی غرفه های ارائه دهنده غذای گرم در بازارچه نوروزی شهرستان قشم در سومین روز سال 96 در بازرسی های واحد سلامت محیط شهرستان قشم

 • پلمپ و تعطیلی 3واحد صنفی در ششمین روز سال 96 در بازرسی های واحد سلامت محیط شهرستان قشم
  پلمپ و تعطیلی 3واحد صنفی در ششمین روز سال 96 در بازرسی های واحد سلامت محیط شهرستان قشم

 • کشف و معدوم سازی بیش از 900 کارتن رنگ فاسد و تاریخ گذشته در بازرسی از آرایشگاه های زنانه شهرستان قشم
  کشف و معدوم سازی بیش از 900 کارتن رنگ فاسد و تاریخ گذشته در بازرسی از آرایشگاه های زنانه شهرستان قشم

 • نوسازی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان قشم در آستانه ورود به نوروز ٩٦ با رونمایی از ٤دستگاه آمبولانس پيشرفته
  نوسازی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان قشم در آستانه ورود به نوروز ٩٦ با رونمایی از ٤دستگاه آمبولانس پيشرفته

 • نوسازی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان قشم در آستانه ورود به نوروز ٩٦ با رونمایی از ٤دستگاه آمبولانس پيشرفته
  نوسازی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان قشم در آستانه ورود به نوروز ٩٦ با رونمایی از ٤دستگاه آمبولانس پيشرفته

 • نوسازی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان قشم در آستانه ورود به نوروز ٩٦ با رونمایی از ٤دستگاه آمبولانس پيشرفته
  نوسازی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان قشم در آستانه ورود به نوروز ٩٦ با رونمایی از ٤دستگاه آمبولانس پيشرفته

 • تبریک نوروز 1396
  تبریک نوروز 1396

 
 
 
 
 
سامانه ها
لینک های مفید
خدمات الکترونیک

 

قشم - جنب دبیرستان پسرانه محمدی - روبروی هتل دیپلمات  تلفن تماس #07635222618 # #07635222619#  فکس 07635222670

QeshmHealth@yahoo.com

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved