• برگزاری جلسه ی بررسی روند اجرای طرح ملی ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال
  برگزاری جلسه ی بررسی روند اجرای طرح ملی ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در شهرستان قشم با حضور نماینده وزارت بهداشت در استان هرمزگان

 • *کشف بیش از 500 کیلوگرم گوشت غیر بهداشتی در شهرستان قشم*
  *کشف بیش از 500 کیلوگرم گوشت غیر بهداشتی در شهرستان قشم*

 • نشست صمیمانه مدیر و معاون محترم بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم باکارکنان و فراگیران مرکز آموزش بهورزی قشم
  نشست صمیمانه مدیر و معاون محترم بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم باکارکنان و فراگیران مرکز آموزش بهورزی قشم کارکنان و فراگیران مرکز آموزش بهورزی قشم

 • برگزاری جلسه هماهنگی پیشگیری حوادث و آسیب های پایان سال در روز چهارشنبه سوری
  برگزاری جلسه هماهنگی پیشگیری حوادث و آسیب های پایان سال در روز چهارشنبه سوری

 • برگزاری آخرین کمیته مرگ و میر کودکان زیر 5 سال شهرستان قشم در سال96
  برگزاری آخرین کمیته مرگ و میر کودکان زیر 5 سال شهرستان قشم در سال96

 • آخرین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان قشم در سال 96 با موضوع
  آخرین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان قشم در سال 96 با موضوع خشونت خانگی برگزار گردید.

 • بمنظور آشنایی با اصول علمی حفاظت تنفسی در محیط کار در قشم برگزار شد؛
  بمنظور آشنایی با اصول علمی حفاظت تنفسی در محیط کار در قشم برگزار شد؛

 • آخرین جلسه شورای بهورزی شهرستان قشم در سال 96 تشکیل گردید
  آخرین جلسه شورای بهورزی شهرستان قشم در سال 96 تشکیل گردید

 • تفاهم نامه ساخت مرکز جامع اورژانس و خدمات سرپایی هلر در شهرستان قشم امضاء شد
  تفاهم نامه ساخت مرکز جامع اورژانس و خدمات سرپایی هلر در شهرستان قشم امضاء شد

 • در جلسه ستادکارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم با سرپرستان مراکز جامع سلامت مطرح گردید:
  در جلسه ستادکارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم با سرپرستان مراکز جامع سلامت مطرح گردید:

 
 
 
 
 
سامانه ها
لینک های مفید
خدمات الکترونیک

 

قشم - جنب دبیرستان پسرانه محمدی - روبروی هتل دیپلمات  تلفن تماس #07635222618 # #07635222619#  فکس 07635222670

QeshmHealth@yahoo.com

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved