• دیدار نوروزی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم با امام جمعه اهل سنت قشم
  دیدار نوروزی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم با امام جمعه اهل سنت قشم

 • برگزاری همایش پیاده روی دانش آموزی در شهرستان قشم
  برگزاری همایش پیاده روی دانش آموزی در شهرستان قشم

 • برگزاری اولین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان قشم در سال 97
  برگزاری اولین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان قشم در سال 97

 • برگزاری جلسه ی بررسی روند اجرای طرح ملی ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال
  برگزاری جلسه ی بررسی روند اجرای طرح ملی ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در شهرستان قشم با حضور نماینده وزارت بهداشت در استان هرمزگان

 • *کشف بیش از 500 کیلوگرم گوشت غیر بهداشتی در شهرستان قشم*
  *کشف بیش از 500 کیلوگرم گوشت غیر بهداشتی در شهرستان قشم*

 • نشست صمیمانه مدیر و معاون محترم بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم باکارکنان و فراگیران مرکز آموزش بهورزی قشم
  نشست صمیمانه مدیر و معاون محترم بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم باکارکنان و فراگیران مرکز آموزش بهورزی قشم کارکنان و فراگیران مرکز آموزش بهورزی قشم

 • برگزاری جلسه هماهنگی پیشگیری حوادث و آسیب های پایان سال در روز چهارشنبه سوری
  برگزاری جلسه هماهنگی پیشگیری حوادث و آسیب های پایان سال در روز چهارشنبه سوری

 • برگزاری آخرین کمیته مرگ و میر کودکان زیر 5 سال شهرستان قشم در سال96
  برگزاری آخرین کمیته مرگ و میر کودکان زیر 5 سال شهرستان قشم در سال96

 • آخرین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان قشم در سال 96 با موضوع
  آخرین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان قشم در سال 96 با موضوع خشونت خانگی برگزار گردید.

 • بمنظور آشنایی با اصول علمی حفاظت تنفسی در محیط کار در قشم برگزار شد؛
  بمنظور آشنایی با اصول علمی حفاظت تنفسی در محیط کار در قشم برگزار شد؛

 
 
 
 
 
سامانه ها
لینک های مفید
خدمات الکترونیک

 

قشم - جنب دبیرستان پسرانه محمدی - روبروی هتل دیپلمات  تلفن تماس #07635222618 # #07635222619#  فکس 07635222670

QeshmHealth@yahoo.com

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved