آرشیو اخبار
آرشیو اخبار
 • تشریح اقدامات انجام شده حوزه بهداشت و درمان شهرستان قشم در نشست صمیمانه مدیر شبکه بهداشت قشم با خبرنگاران شهرستان قشم
  تشریح اقدامات انجام شده حوزه بهداشت و درمان شهرستان قشم در نشست صمیمانه مدیر شبکه بهداشت قشم با خبرنگاران شهرستان قشم

 • خدمات نوین سلامت(ایراپن) در شهرستان قشم اجرایی خواهد شد
  خدمات نوین سلامت(ایراپن) در شهرستان قشم اجرایی خواهد شد

 • برگزاری کارگاه آموزشی سامانه سیب در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم
  برگزاری کارگاه آموزشی سامانه سیب در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم

 • نشست هم اندیشی منتخبین شورای اسلامی شهر و مسئولین دفتر نمایندگان مجلس
  نشست هم اندیشی منتخبین شورای اسلامی شهر و مسئولین دفتر نمایندگان مجلس مستقر در جزیره قشم برگزار گردید

 • در جلسه شورای بهداشت شهرستان قشم مطرح شد:
  در جلسه شورای بهداشت شهرستان قشم مطرح شد:

 • شاخصهای بهداشتی واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان قشم توسط کارشناسان معاونت بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت
  شاخصهای بهداشتی واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان قشم توسط کارشناسان معاونت بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت

 • شاخصهای بهداشتی واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان قشم توسط کارشناسان معاونت بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت
  شاخصهای بهداشتی واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان قشم توسط کارشناسان معاونت بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت

 • برگزاری جلسه مشترک شبکه بهداشت و درمان و کادر مدیریتی بیمارستان پیامبر اعظم(ص) شهرستان قشم
  برگزاری جلسه مشترک شبکه بهداشت و درمان و کادر مدیریتی بیمارستان پیامبر اعظم(ص) شهرستان قشم

 • ارتقاء خدمات بهداشتی درمانی در شهر درگهان با انجام اقدامات بهداشتی ، درمانی
  ارتقاء خدمات بهداشتی درمانی در شهر درگهان با انجام اقدامات بهداشتی ، درمانی

 • برگزاری کارگاه تسهیل گری در شهرستان قشم
  برگزاری کارگاه تسهیل گری در شهرستان قشم

 
 
 
 
 
سامانه ها
لینک های مفید
خدمات الکترونیک

 

قشم - جنب دبیرستان پسرانه محمدی - روبروی هتل دیپلمات  تلفن تماس #07635222618 # #07635222619#  فکس 07635222670

QeshmHealth@yahoo.com

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved